Nie odbieramy? Na pewno oddzwonimy!

Dr

Janusz Sroga

Jestem lekarzem specjalistą II stopnia w zakresie chirurgii ogólnej i lekarzem specjalistą w zakresie chirurgii naczyniowej. W latach 2009-2015 pełniłem funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Naczyniowej Kliniki Chirurgii Ogólnej 5 WSzK w Krakowie. Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, dyplom lekarza otrzymałem w 1991 roku. W  1995 roku uzyskałem I stopień specjalizacji w zakresie Chirurgii Ogólnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Drugi stopień specjalizacji uzyskałem w  2000 roku. W 2003 roku w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego rozpocząłem specjalizację w zakresie chirurgii naczyniowej, otrzymując tytuł specjalisty w 2006 roku. Przez okres 25 lat swojej pracy systematycznie podnosiłem swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych zjazdach, konferencjach naukowych odbywających się zarówno w kraju jak i zagranicą. Umiejętności z zakresu ultrasonografii zdobywałem uczestnicząc w licznych kursach w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii. Od początku mojej pracy zawodowej interesuję się leczeniem chorób naczyń, w tym żylaków kończyn dolnych, zwłaszcza metodami małoinwazyjnymi. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego i Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

– Umów wizytę