Nie odbieramy? Na pewno oddzwonimy!

Spirometria

Co to jest spirometria i jakie są wskazania do jej przeprowadzenia?

Badanie spirometryczne jest jednym z najważniejszych badań czynnościowych płuc. Dzięki niemu lekarz pulmonolog może ocenić pracę i pojemność płuc. Zgodnie z zalecaniami specjalistów regularnie (co dwa lata) powinni poddawać się spirometrii pacjenci palący papierosy. Wskazaniami do przeprowadzenia spirometrii są: podejrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), astma oskrzelowa, przewlekły kaszel i duszności. Badanie regularnie powinny przeprowadzać osoby, u których rozpoznano wspomnianą astmę oskrzelową, bo pozwala ono kontrolować rozwój choroby i wdrożyć optymalną ścieżkę leczenia. Dzięki badaniu spirometrycznemu możliwe jest też zdiagnozowanie tętniczego nadciśnienia płucnego.

Jak wygląda badanie spirometryczne?

Pacjent, który otrzymał skierowanie na spirometrię, nie powinien się go obawiać – badanie jest bezbolesne. Wykonuje się je w pozycji siedzącej. Po przeprowadzeniu wywiadu pacjentowi zostaje założony na nos klips, który powoduje, że możliwe jest oddychanie jedynie przez ustnik rejestrujący przepływ powietrza. Bardzo ważne, aby osoba poddająca się badaniu wypełniała polecenia lekarza dotyczące sposobu oddychania. Tylko w ten sposób spirometria zostanie przeprowadzone prawidłowo, a wyniki będą wiarygodne. Do spirometrii pacjent musi się przygotować. Badanie nie może odbywać się tuż po wysiłku fizycznym i obfitym posiłku. Osobom palącym papierosy zaleca się powstrzymanie od tej czynności na co najmniej kilka godzin przed planowanym badaniem.

– Umów wizytę