Nie odbieramy? Na pewno oddzwonimy!

Badanie EMG

Wskazaniem do wykonania badań ENG/ EMG diagnostyka chorób nerwowo- mięśniowych oraz uszkodzenie nerwów obwodowych:

  1. Uszkodzenia pojedynczych nerwów obwodowych zwłaszcza w przebiegu zespołów z ucisku np. zespół cieśni nadgarstka, zespoły ucisku n. łokciowego, strzałkowego itp.; pourazowe uszkodzenie nerwów z oceną regeneracji w trakcie leczenia
  2. Potwierdzenie/wykluczenie polineuropatii z określeniem jej postaci: aksonalnej lub demielinizacyjnej
  3. Uszkodzenia splotów nerwowych- np. splot barkowy, lędźwiowo-krzyżowy
  4. Uszkodzenie korzeni nerwowych
  5. Choroby neuronu ruchowego (SLA, ALS)
  6. Choroby złącza nerwowo- mięśniowego -miastenia, zespoły miasteniczne
  7. Choroby pierwotnie mięśniowe- miopatie, zapalenie wielomięśniowe, miotonia
  8. Tężyczka.

Badania wykonywane w Pracowni EMG składają się z dwóch rodzajów badań:

  1. Badanie przewodzenia nerwowego -elektroneurografia (ENG)- badanie nieinwazyjne, wykonywane za pomocą elektrod powierzchniowych
  2. Badanie elektromiograficzne (EMG)- ocena pobudliwości elektrycznej mięśni- badanie z wykorzystaniem elektrody igłowej.
  Zakres badania, a co z tym jest związane czas przeznaczony na badanie, są zależne od jednostki chorobowej.

– Umów wizytę