Nie odbieramy? Na pewno oddzwonimy!

Cystoskopia

Rodzaj schorzenia i wskazania do badania

Uretrocystoskopia jest badaniem diagnostycznym układu moczowego, służącym do obrazowania niektórych patologii anatomicznych lub czynnościowych w obrębie pęcherza moczowego i cewki moczowej. Badanie polega na oglądaniu cewki moczowej i pęcherza moczowego za pomocą endoskopowego przyrządu optycznego – cystoskopu. Wskazaniem do badania tą niezwykle cenioną w diagnostyce urologicznej metodą jest podejrzenie obecności patologii w obrębie cewki moczowej i pęcherza moczowego, w szczególności zaś, badanie wykorzystywane jest w celu diagnostyki: – guza pęcherza moczowego – krwiomoczu niewiadomego pochodzenia – nawracającego zapalenia pęcherza moczowego – kamicy pęcherza moczowego – wad rozwojowych cewki moczowej i pęcherza – objawów dysurycznych niewiadomego pochodzenia oraz w celu: – potwierdzenia gruźlicy pęcherza moczowego – endoskopowego usunięcia ciał obcych w cewce lub w pęcherzu – pobrania wycinków do badania histopatologicznego

Przygotowanie do badania

Badanie metodą uretrocystoskopii nie wymaga specjalnych przygotowań ze strony pacjenta. U każdego pacjenta, kilka dni przed zabiegiem należy wykonać badanie ogólne moczu, aby uniknąć wykonywania badania przy jednoczesnej obecności infekcji dróg moczowych. Przed samym badaniem należy także całkowicie opróżnić pęcherz moczowy. Pacjent powinien poinformować lekarza o przyjmowanych lekach i schorzeniach, które mogą mieć wpływ na przebieg badania. U pacjentów z wysokim ryzykiem infekcji układu moczowego, na dwa dni przed zabiegiem podaje się leki przeciwbakteryjne.

Przebieg badania

Badanie wykonywane jest w znieczuleniu miejscowym (żel Lignocainowy). Uretrocystoskopia wykonywana jest w pozycji leżącej.

Możliwość wystąpienia powikłań

Uretrocystoskopia jest badaniem, uznawanym na ogół za bezpieczne, jednakże, jak każda procedura medyczna, może spowodować wystąpienie reakcji niepożądanych. Należą do nich: – ból w trakcie badania i dolegliwości bólowe podbrzusza do kilku dni po badaniu – uraz cewki moczowej i pęcherza moczowego – zakażenie układu moczowego – przejściowy krwiomocz

– Umów wizytę