Nie odbieramy? Na pewno oddzwonimy!

Pulmonolog

Czym zajmuje się pulmonolog?

Pulmonologia, zwana również pneumonologią, jest dziedziną medycyny zajmującą się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem schorzeń układu oddechowego. W swojej codziennej pracy pulmonolog przeprowadza badania (np. spirometrię) i wywiady z pacjentami , na podstawie których jest w stanie rozpoznać następujące choroby: astmę oskrzelową, gruźlicę, mukowiscydozę, pylicę płuc, zapalenie płuc, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) i odmę opłucnową. W obrębie zadań pulmonologa znajduje się również edukacja pacjentów, którzy – ze względu na chorobę – są zmuszeni korzystać z respiratorów lub inhalatorów. Lekarz tej specjalizacji jest właściwy do wykonywania biopsji i zabiegów odbarczenia.

Kiedy udać się do pulmonologa?

Pacjenci często zastanawiają się, kiedy powinni udać się do pulmonologa. Sezonowe przeziębienie nie musi zostać skonsultowane z lekarzem tej specjalizacji, ale przewlekły kaszel lub chrypka, która utrzymuje się przez dłuższy czas, już tak. Do poradni pulmonologicznej warto umówić się również w przypadku nawracających schorzeń dróg oddechowych i po kontakcie z osobą chorą na gruźlicę. Na rozwój groźnych chorób układu oddechowego szczególnie narażeni są pacjenci palący papierosy i pracujący w zakładach pracy, w których mają styczność z pyłami. Oni też powinni regularnie odwiedzać poradnię pulmonologiczną, bo wczesne wykrycie przez lekarza nawet niewielkich zmian w obszarze układu oddechowego może ich skutecznie uchronić przed rozwojem poważnych chorób, np. pylicy płuc.

Usługi pulmonologiczne:

Diagnozujemy i leczymy:

  • astmę oskrzelową
  • gruźlicę
  • mukowiscydozę
  • pylicę płuc
  • zapalenie płuc
  • przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)
  • odmę opłucnową

– Umów wizytę