Badanie EMG

Nowoczesny sprzęt i doświadczeni specjaliści

Kiedy udać się na badanie EMG?

Na badanie EMG, czyli elektromiografię, kierowani są pacjenci, u których niezbędne jest dokonanie oceny funkcjonowania mięśni i nerwów. Wskazaniami do wystawienia skierowania przez lekarza są:

  • uraz mięśni (np. zespół cieśni nadgarstka),
  • niedowład pochodzenia mięśniowego,
  • zdiagnozowanie rwy barkowej lub kulszowej,
  • udar mózgu,
  • uszkodzenia nerwów oraz mięśni.

W zależności od stwierdzonego lub podejrzewanego przez lekarza urazu pacjent może przejść, w ramach badania EMG, następujące badania: nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej, transmisji nerwowo-mięśniowej, mięśni i elektroneurografię. To ostatnie badanie pozwala ocenić przewodnictwo w nerwach obwodowych.

Jak wygląda badanie EMG?

Pacjenci, którzy otrzymują skierowanie na badanie EMG, często zastanawiają się, jak ono wygląda. W zależności od zaleceń lekarza wykorzystuje się do badania elektrody naskórne lub elektrody igłowe. W przypadku tych drugich konieczne jest kilkukrotne wkłucie igły w mięsień, co wiąże się dla pacjenta z dyskomfortem. Aby ocenić funkcjonowanie mięśni, pacjent jest proszony o napięcie mięśnia z różną siłą. Efektem badania jest zapis, po przeanalizowaniu którego lekarz neurolog jest w stanie określić, czy mięsień lub nerw uległ uszkodzeniu.

Do badania EMG pacjent nie musi się specjalnie przygotowywać – wystarczy umyć kończynę, która będzie poddawana badaniu. Ważne, aby nie nakładać na nią ani maści, ani kremów. Po przeprowadzeniu wywiadu neurolog przystępuje do badania, które trwa od 15 do 60 minut.

Nie szukaj dalej. Zapisz się na badanie EMG!

Cennik badań EMG

Prosimy o kontakt z przychodnią.