Badanie EMG

Nowoczesny sprzęt i doświadczeni specjaliści

 

Kiedy udać się na badanie EMG?

Na badanie EMG, czyli elektromiografię, kierowani są pacjenci, u których niezbędne jest dokonanie oceny funkcjonowania mięśni i nerwów. Wskazaniami do wystawienia skierowania przez lekarza są:

  • uraz mięśni (np. zespół cieśni nadgarstka),
  • niedowład pochodzenia mięśniowego,
  • zdiagnozowanie rwy barkowej lub kulszowej,
  • udar mózgu,
  • uszkodzenia nerwów oraz mięśni.

W zależności od stwierdzonego lub podejrzewanego przez lekarza urazu pacjent może przejść, w ramach badania EMG, następujące badania: nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej, transmisji nerwowo-mięśniowej, mięśni i elektroneurografię. To ostatnie badanie pozwala ocenić przewodnictwo w nerwach obwodowych.

Jak wygląda badanie EMG?

Pacjenci, którzy otrzymują skierowanie na badanie EMG, często zastanawiają się, jak ono wygląda. W zależności od zaleceń lekarza wykorzystuje się do badania elektrody naskórne lub elektrody igłowe. W przypadku tych drugich konieczne jest kilkukrotne wkłucie igły w mięsień, co wiąże się dla pacjenta z dyskomfortem. Aby ocenić funkcjonowanie mięśni, pacjent jest proszony o napięcie mięśnia z różną siłą. Efektem badania jest zapis, po przeanalizowaniu którego lekarz neurolog jest w stanie określić, czy mięsień lub nerw uległ uszkodzeniu.

Do badania EMG pacjent nie musi się specjalnie przygotowywać – wystarczy umyć kończynę, która będzie poddawana badaniu. Ważne, aby nie nakładać na nią ani maści, ani kremów. Po przeprowadzeniu wywiadu neurolog przystępuje do badania, które trwa od 15 do 60 minut.

 

Nie szukaj dalej. Zapisz się na badanie EMG!

Cennik badań EMG

 

 

Usługa Cena
Badanie przewodnictwa nerwu ruchowego metodą krótkich segmentów 50
Badanie przewodnictwa we włóknach czuciowych jednego nerwu 60
Badanie przewodnictwa we włóknach ruchowych jednego nerwu 60
Choroba neuronu ruchowego (SLA) 400
Elektromiogram – badanie czynności spoczynkowej jednego mięśnia 40
Elektromiogram – badanie ilościowe jednego mięśnia 60
Koszt jednorazowej elektrody koncentrycznej igłowej 40
Miopatia 300
Neuropatia nerwu łokciowego, nieurazowa, bez użycia igły 150
Neuropatia nerwu strzałkowego, nieurazowa, bez użycia igły 150
Ocena przewodnictwa w nerwie twarzowym, bez użycia igły 120
Polineuropatia 300
Próba miasteniczna z jednego mięśnia 100
Próba tężyczkowa – ischemiczna i hiperwentylacyjna 100
Splot barkowy 400
Zespół cieśni nadgarstka (2 nerwy) jednej ręki, bez użycia igły 150
Zespół cieśni nadgarstka (2 nerwy) obu rąk, bez użycia igły 250