Badanie EMG

Nowoczesny sprzęt i doświadczeni specjaliści

Wskazaniem do wykonania badań ENG/ EMG diagnostyka chorób nerwowo- mięśniowych oraz uszkodzenie nerwów obwodowych:

1.Uszkodzenia pojedynczych nerwów obwodowych zwłaszcza w przebiegu zespołów z ucisku np. zespół cieśni nadgarstka, zespoły ucisku n. łokciowego, strzałkowego itp.; pourazowe uszkodzenie nerwów z oceną regeneracji w trakcie leczenia

2.Potwierdzenie/wykluczenie polineuropatii z określeniem jej postaci: aksonalnej lub demielinizacyjnej

3.Uszkodzenia splotów nerwowych- np. splot barkowy, lędźwiowo-krzyżowy

4.Uszkodzenie korzeni nerwowych

5.Choroby neuronu ruchowego (SLA, ALS)

6. choroby złącza nerwowo- mięśniowego -miastenia, zespoły miasteniczne

7.Choroby pierwotnie mięśniowe- miopatie, zapalenie wielomięśniowe, miotonia

8.Tężyczka.

Badania wykonywane w Pracowni EMG składają się z dwóch rodzajów badań:

1.Badanie przewodzenia nerwowego -elektroneurografia (ENG)- badanie nieinwazyjne, wykonywane za pomocą elektrod powierzchniowych

2.Badanie elektromiograficzne (EMG)- ocena pobudliwości elektrycznej mięśni- badanie z wykorzystaniem elektrody igłowej.

Zakres badania, a co z tym jest związane czas przeznaczony na badanie, są zależne od jednostki chorobowej.

Nie szukaj dalej. Zapisz się na badanie EMG!

Cennik badań EMG

 

 

Usługa Cena
Badanie przewodnictwa nerwu ruchowego metodą krótkich segmentów 60 zł
Badanie przewodnictwa we włóknach czuciowych jednego nerwu 80 zł
Badanie przewodnictwa we włóknach ruchowych jednego nerwu 80 zł
Choroba neuronu ruchowego (SLA) 460 zł
Elektromiogram – badanie czynności spoczynkowej jednego mięśnia 60 zł
Elektromiogram – badanie ilościowe jednego mięśnia 70 zł
Miopatia 400 zł
Neuropatia nerwu łokciowego, nieurazowa, bez użycia igły 180 zł
Neuropatia nerwu strzałkowego, nieurazowa, bez użycia igły 180 zł
Ocena przewodnictwa w nerwie twarzowym, bez użycia igły 180 zł
Polineuropatia 360 zł
Próba miasteniczna z jednego mięśnia 140 zł
Próba tężyczkowa – ischemiczna i hiperwentylacyjna 180 zł
Splot barkowy 460 zł
Zespół cieśni nadgarstka (2 nerwy) jednej ręki, bez użycia igły 200 zł
Zespół cieśni nadgarstka (2 nerwy) obu rąk, bez użycia igły 320 zł